Powrót

Dream of a paintingScroll and discover


1894

1894

Rotunda Dynasy’s history starts with a dream of a painting. In 1894 Henryk Lgocki, a lover of Tatra Mountains, envisioned painting an enormous panorama of the mountains. He introduced his vision to two artists – Włodzimierz Tetmajer and Wincenty Wodzinowski. Fascinated by the idea, the artists climbed daily with a group of painters, for two summer seasons, preparing sketches of the monumental piece.


1896

1896

In 1894 the dream became reality. The finished „Panorama of the Tatra Mountains” measured as much as 115 m in length and 16 m in height. Before the piece was presented in Warsaw, a building that would hold the largest painting the history of Polish art. Had to have been erected. That is how the Rotunda in Dynasy was created, with its project attributed to Karol Kozłowski.
1913

The Rotunda in Dynasy has undergone many metamorphoses over the last one-hundred years. In 1913 the Jewish Theatre was opened here, where, among others, Ida Kamińska had her debut, the first Oscar-nominated Polish actress.

1913
1937

1937

In 1937 the building was taken over by Chevrolet, adapting it to a modern garage with the famous ramp drive, auto body shops, and a gas station. Due to Warsaw’s tragic history during the Second World War, the building suffered significantly, however its lower part’s walls stand to this day.

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@marvipol.pl lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres Spółki (Marvipol Development S.A. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), z dopiskiem na kopercie „IOD”. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę dotyczących ofert Spółek z Grupy Marvipol Development (w formie elektronicznej lub telefonicznej) bądź w celu przekazania informacji o ofercie handlowej doradców kredytowych współpracujących ze Spółką oraz podmiotów współpracujących ze Spółką oferujących wykończenie nieruchomości (w formie elektronicznej lub telefonicznej). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, zgodnie z zasadami opisami w Polityce Prywatności na stronie https://www.marvipol.pl/. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Ustawienia plików cookies

PRZEDSTAWIONE NA STRONIE WWW WIZUALIZACJE ORAZ MODELE BUDYNKÓW MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY. WYGLĄD BUDYNKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE ZMIENIĆ NA ETAPIE REALIZACJI.