Marzenie o pewnym obrazie


1894

Historia Rotundy Dynasy zaczyna się od marzenia o pewnym obrazie. W 1894 roku Henryk Lgocki, miłośnik Tatr, wpadł na pomysł namalowania gigantycznej panoramy gór. Swoją wizję przedstawił dwójce artystów – Włodzimierzowi Tetmajerowi i Wincentemu Wodzinowskiemu. Zafascynowani pomysłem twórcy wraz z grupą malarzy przez dwa sezony letnie wspinali się codziennie, przygotowując kolejne szkice monumentalnego dzieła.


1896

1896

W 1896 roku marzenie zmieniło się w rzeczywistość. Ukończona „Panorama Tatr” mierzyła aż 115 m długości i 16 m szerokości. Zanim więc dzieło zaprezentowano w Warszawie, potrzeba było wznieść budynek, który pomieściłby ten największy w historii polskiego malarstwa obraz. Tak powstała Rotunda na Dynasach, której projekt zawdzięczamy Karolowi Kozłowskiemu.


1913

Rotunda na Dynasach na przestrzeni ostatnich stu lat przeszła wiele metamorfoz. W 1913 roku otwarto tu Teatr Żydowski, gdzie zadebiutowała m.in. Ida Kamińska, jedyna polska aktorka nominowana do Oscara.

1913

1937

1937

W 1937 roku budynek przejęła z kolei firma Chevrolet, adaptując go na nowoczesny garaż ze słynnym wjazdem po pochylni, warsztaty samochodowe i stację benzynową. Na skutek tragicznej historii Warszawy w czasie drugiej wojny światowej budynek znacznie ucierpiał, jednak do dzisiaj zachowały się mury jego dolnej części.

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@marvipol.pl lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres Spółki (Marvipol Development S.A. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), z dopiskiem na kopercie „IOD”. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę dotyczących ofert Spółek z Grupy Marvipol Development (w formie elektronicznej lub telefonicznej) bądź w celu przekazania informacji o ofercie handlowej doradców kredytowych współpracujących ze Spółką oraz podmiotów współpracujących ze Spółką oferujących wykończenie nieruchomości (w formie elektronicznej lub telefonicznej). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, zgodnie z zasadami opisami w Polityce Prywatności na stronie https://www.marvipol.pl/. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Ustawienia plików cookies

PRZEDSTAWIONE NA STRONIE WWW WIZUALIZACJE ORAZ MODELE BUDYNKÓW MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY. WYGLĄD BUDYNKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE ZMIENIĆ NA ETAPIE REALIZACJI.